Odpady Komunalne Grudziądz

PSZOK - zasady funkcjonowania

A A A

Na terenie miasta funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

1. przy ul. Składowej 21 - prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 47 w Grudziądzu.

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOKu - tel. 56 45 04 235 lub 695 594 308

 

czynny jest: (bez dni ustawowo wolnych od pracy):

 

 • poniedziałek: 12:00 - 20:00
 •  wtorek - piątek: 10:00 - 18:00
 •  sobota: 8:00 - 14:00

 

2. Przy składowisku odpadów komunalnych w Zakurzewie prowadzony jest przez Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu.

czynny jest: (bez dni ustawowo wolnych od pracy):

 • poniedziałek - piątek : 7.00 - 17:00
 •  sobota: 9:00 - 13:00

 

telefon 56 46 813 00 w. 11 

Regulamin PSZOKu w Zakurzewie - link

 


ZASADY OGóLNE PRZYJMOWANIA ODPADÓW PRZEZ PSZOKi


PSZOKi przyjmują wyłącznie odpady wytworzone na nieruchomościach w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz jeżeli te odpady zostały wytworzone przez osoby uprawnione. Odpady komunalne mogą być wytworzone m.in. przez właścicieli  nieruchomości, mieszkańców, użytkowników, najemców itp. i dostarczone przez właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców tych nieruchomości oraz inne osoby wytwarzające odpady na tych nieruchomościach.

Natomiast odpady wytworzone np. przez prowadzących działalność gospodarczą na tych nieruchomościach (np. wykonujacych remont, rozbudowę, pielęgnację terenów zielonych itp.) powinny być przekazane do przedsiębiorcy, z którym wykonawca ma zawartą stosowną umowę na przekazanie odpadów innych niż komunalne.

Przyjmując odpady od danej osoby (podmiotu) obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której odpady pochodzą.

 Dokonując przekazania odpadów należy okazać : 

 • dowód osobisty,

lub inny dokument stwierdzający tożsamość, łącznie z dokumentem potwierdzającym miejsce pochodzenia odpadu: np. umowa najmu (dzierżawy), potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA: Jeżeli obsługa PSZOK nie będzie mogła na podstawie powyższych dokumentów dokonać weryfikacji osoby oraz jej miejsca zamieszkania odmówi przyjęcia odpadów!!! Dlatego też prosimy o zabranie ze sobą wymienionych dokumentów. 


Dokonując odbioru poszczególnych rodzajów selektywnie zebranych odpadów, obsługa PSZOK dokonuje zważenia ilości przyjętych odpadów, po czym osobie przekazującej odpady wydaje dokument potwierdzający przyjęcie odpadów. 

potwierdzenie przyjęcia odpadów-(link),

 

DLACZEGO PSZOK? 

PSZOK to specjalnie stworzone miejsce gromadzenia odpadów, gdzie każdy mieszkaniec gminy-miasto Grudziądz może bezpłatnie oddać tzw. odpady problemowe. 
W gospodarstwach domowych mogą powstawać następujące grupy odpadów niebezpiecznych:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym:

 

 • urządzenia zawierające freony,
 • sprzęt AGD i RTV,
 • zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
 • zużyte baterie, akumulatory;
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia;
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, insektycydy) i opakowania po nich;
 • oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe;
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • detergenty, zawierające substancje niebezpieczne;
  smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach drukarskich, tonerach;
 • przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, szczególnie leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • odpady problemowe, które nie wiadomo, gdzie przyporządkować.


SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  NIEBEZPIECZNYMI

Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Należy je gromadzić oddzielnie, ze szczególną uwagą, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczędnej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady te należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

ZADANIA DODATKOWE REALIZOWANE PRZEZ PSZOK na rzecz mieszkańców Grudziądza - patrz w zakładkach:

"Usługi transportowe do PSZOKu przy ul.Składowej 21- MZK "(link) - nie dotyczy PSZOKU w Zakurzewie

"Inne punkty selektywnej zbiórki"(link)

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X