W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Odpady Komunalne Grudziądz

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU gminy - miasto GRUDZIĄDZ.  

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1579) zniosła z dniem 6 września 2019 r. istnienie regionów gospodarki odpadami oraz definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w ich miejsce utworzono instalacje komunalne (IK).

Listę instalacji komunalnych publikują w swoich Biuletynach Informacji Publicznej urzędy marszałkowskie.

Lista instalacji komunalnych prowadzona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) - kliknij tutaj

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z póź. zm.) Prezydent Grudziądza udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy-miasto Grudziądz zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (według sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r., złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie - Zakurzewo 39A, 86-302 Zakurzewo

Zarządzający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

Bioodpady stanowiące odpady komunalne:

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie - Zakurzewo 39A, 86-302 Zakurzewo

Zarządzający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie - Zakurzewo 39A, 86-302 Zakurzewo

Zarządzający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz