W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Odpady Komunalne Grudziądz

Akty prawa miejscowego

UCHWAŁY OBOWIĄZUJĄCE OD 13-07-2022 r.

 

 • UCHWAŁA Nr LXIII/538/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 czerwca 2022 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA Nr LXIII/536/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy - miasto Grudziądz - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA Nr LXIII/539/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz - kliknij tutaj

 

INNE AKTUALNE UCHWAŁY

 

 • UCHWAŁA NR XX/172/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA NR XX/171/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - kliknij tutaj

  

 • UCHWAŁA NR LVI/457/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA Nr XXXIX/56/17 Rady miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA NR XXII/45/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie powierzenia Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu zadania prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA NR XIV/138/15 Rady Miejskiej Grudziadza z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy- miasto Grudziądz - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA Nr XXXVI/50/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu zadania prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA Nr XXXVII/72/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - kliknij tutaj

 

 • UCHWAŁA Nr XXVII/105/12 Rady Miejskiej Grudziadza z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy-miasto Grudziądz na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - kliknij tutaj