W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Odpady Komunalne Grudziądz

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1. Czy mogę zamówić większy pojemnik lub drugi bez dodatkowych opłat?

Odpowiedź Tak można zmienić ilość pojemników lub ich wielkość w zależności od potrzeb. Za zmianę nie ponosi się dodatkowych opłat.

Pytanie 2. Czy za zamianę pojemnika na większy lub doposażenie w większą ilość pojemników wiąże się z wyższą opłatą ?

Odpowiedź Właściciel nieruchomości nie ponosi wyższych opłat - opłata jest ryczałtowa i jest niezależna od ilości pojemników.

Pytanie 3. Co zrobić aby zdecydować o segregacji odpadów?

Odpowiedź Należy przekazać do Urzędu Miejskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty. W przypadku mieszkańców bloków i osiedli to spółdzielnia, wspólnota lub administrator składa deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście.

Pytanie 4. Gdzie można oddać tzw. problematyczne odpady i czy trzeba płacić za nie.

Odpowiedź Bez ponoszenia opłaty odpady problematyczne np. budowlane, poremontowe, leki, zużyty sprzęt RTV i AGD można oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ktore są zlokalizowane przy ul. Składowej 21 - baza MZK oraz w Zakurzewie prowadzony przez MWIO Sp. z o.o.

Pytanie 5. Kto odbiera odpady komunalne z danej niruchomości?

Odpowiedź Firmy, z którymi gmina - miasto Grudziądz zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu.

Pytanie 6. Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Odpowiedź Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Pytanie 7. Jakie są konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

Odpowiedź W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Pytanie 7. Czy segregowanie odpadów się opłaca?

Odpowiedź Oczywiście - poza wymiarem ekologicznym za posortowane odpady zapłacisz mniej, mniej odpadów trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu. Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV i baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych) Czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci

Pytanie 8. Czy segregując odpady będę płacić mniej?

Odpowiedź Tak - osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz odpadów zgodnie z tą zasadą. Nie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać odpadów zmieszanych. Przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek powiadomić Referat Gospodarki Komunalnej o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

Pytanie 8. Jakie nieruchomości obejmuje system gospodarowania odpadami komunalnymi w Grudziądzu?

Odpowiedź System obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości zamieszkałe częściowo, zwane dalej „mieszanymi”. Niezamieszkała część nieruchomości „mieszanych” jest użytkowana np. do prowadzenia działalności gospodarczej i powstają na niej odpady komunalne. Poza systemem pozostają nieruchomości niezamieszkałe, więc zarządcy tych nieruchomości prowadzą gospodarkę odpadami komunalnymi na starych zasadach.

Pytanie 9. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi odpadami komunalnymi ?

Odpowiedź Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

Pytanie 10. Kto wyposaża nieruchomosci w pojemniki na odpady?

Odpowiedź Gmina - miasto Grudziądz zrealizuje tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorców, którzy zostali wyłonieni w przetargu, oni też wyposażą nieruchomości w określoną ilość pojemników.

Pytanie 13. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę, meble, odpady rozbiórkowe itp.?

Odpowiedź Obowiazkiem właściciela nieruchomości jest przekazanie do Punktuów Selektywngo Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które mieszczą się przy ul. Składowej 21 baza MZK oraz w Zakurzewie prowadzony przez MWIO Sp. z o.o . Do w/w punktów można przekazać tzw. odpady problemowe. Jest także możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.).

Pytanie 14. Kiedy składamy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Odpowiedź Deklaracja jest dokumentem podstawowym w obecnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, Składamy ją w przypadku rozpoczęcia zamieszkiwania lub zmiany innych danych a także określamy, czy będzie się segregowało odpady czy nie. Trzeba w nim również podać informacje, które pozwolą ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego. Niezłożenie deklaracji jest karalne tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. W przypadku niezłożenia deklaracji albo podania nieprawdziwych informacji, prezydent określi w takim przypadku wysokość opłaty za wywóz odpadów, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Pytanie 15. Skąd mam czerpać informacje o zasadach wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

Odpowiedź Podstawowe zasady dotyczące gospodarki i odbioru odpadów komunalnych znajdują się w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy" - przyjętym przez radę gminy. Ponad to na stronie internetowej www.odpady.grudziadz.pl są zawarte szczegółowe wszelkie informacje oraz możemy uzyskać informację pod numerami telefonów 56 4510283, 56 4510285, 56 4510335 564510220.

Pytanie 16. Jaki jest sposób naliczania opłaty za wywóz śmieci w Grudziądzu?

Odpowiedź Od dnia 1 czerwca 2018r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych wynoszą: stawka opłaty dla segregujących gospodarstw domowych: gospodarstwo domowe jednoosobowe - 19,50 zł - dwuosobowe - 39 zł, - trzyosobowe 45 zł, czteroosobowe 57 zł, pięćioosobowe i więcej 67 zł. Stawka opłaty dla niesegregujących gospodarstw domowych jest wyższa o 100%. Szczegółowo można zapoznać się na stronie www.odpady.grudziadz.pl - patrz w zakładce stawki opłat