W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Odpady Komunalne Grudziądz

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Dla mieszkańców Grudziądza  i innych osób uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy- miasto Grudziądz są do dyspozycji dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

1. w Grudziądzu przy ul. Składowej 21 - PSZOK prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 47.

 

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOKu - (56) 45-04-235 lub 695 594 308

 

 

 

czynny jest (bez dni ustawowo wolnych od pracy):

 

 • poniedziałek: 10:00 - 20:00
 •  wtorek - piątek: 7:00 - 18:00
 •  sobota: 8:00 - 14:00

 

2. w miejscowości Zakurzewo przy Zakładzie Gospodarki Odpadami - PSZOK prowadzony jest przez Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30.

 

 Telefon kontaktowy do obsługi PSZOKu - (56) 46-813-00 wewn. 1 lub 604 543 835

 

 

czynny jest (bez dni ustawowo wolnych od pracy):

 

 • poniedziałek - piątek : 7.00 - 17:00
 • sobota: 9:00 - 13:00

 

Zgodnie z komunikatem MWiO Sp. z o.o., osoby chętne do skorzystania z PSZOK będą musiały wcześniej zarejestrować się telefonicznie. Rejestracji można dokonać codziennie pod nr telefonu 56-45-049-38, 56-45-049-29,  56-45-049-05 lub 56-45-048-86 w godzinach funkcjonowania Biura Obsługi Klienta, przy czym dostawa odpadów odbyć się będzie mogła w wolnym terminie, w dniach następnych po dokonaniu rejestracji.

 

Przy rejestracji mieszkaniec będzie proszony o podanie następujących danych:

 

- imię i nazwisko osoby uprawnionej do skorzystania z PSZOK

 

- adres zamieszkania, z którego pochodzą dostarczane odpady

 

- nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczane będą odpady

 

- ewentualne imię i nazwisko osoby, dowożącej odpady do PSZOK

 

- nr telefonu do kontaktu.

 

Mieszkańcu pamiętaj o:

 

- przestrzeganiu terminu (dzień oraz godzina przybycia) ustalonego podczas rejestracji,

 

- wcześniejszym posegregowaniu odpadów w miejscu ich wytworzenia,

 

- okazaniu pracownikowi PSZOK dokumentu tożsamości, który będzie zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.

 

OSOBY, KTÓRE NIE ZASTOSUJĄ SIĘ DO POWYŻSZYCH WYMOGÓW NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.

 

ZASADY OGÓLNE PRZYJMOWANIA ODPADÓW PRZEZ PSZOK


PSZOKi przyjmują wyłącznie odpady wytworzone na nieruchomościach w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz jeżeli te odpady zostały wytworzone przez osoby uprawnione (osoby uiszczające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy- miasto Grudziądz). Odpady komunalne mogą być wytworzone m.in. przez właścicieli nieruchomości, mieszkańców, użytkowników, najemców itp. i dostarczone przez właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców tych nieruchomości oraz inne osoby wytwarzające odpady na tych nieruchomościach.

Natomiast odpady wytworzone np. przez prowadzących działalność gospodarczą na tych nieruchomościach (np. wykonujacych remont, rozbudowę, pielęgnację terenów zielonych itp.) powinny być przekazane do przedsiębiorcy, z którym wykonawca ma zawartą stosowną umowę na przekazanie odpadów innych niż komunalne.

Przyjmując odpady od danej osoby (podmiotu) obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której odpady pochodzą.

 

Dokonując przekazania odpadów należy okazać: 

 

 • dowód osobisty,
 • inny dokument stwierdzający tożsamość, łącznie z dokumentem potwierdzającym miejsce pochodzenia odpadu: np. umowa najmu (dzierżawy), potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UWAGA:

Jeżeli obsługa PSZOK nie będzie mogła na podstawie powyższych dokumentów dokonać weryfikacji osoby oraz jej miejsca zamieszkania odmówi przyjęcia odpadów!!! Dlatego też prosimy o zabranie ze sobą wymienionych dokumentów. 


Dokonując odbioru poszczególnych rodzajów selektywnie zebranych odpadów, obsługa PSZOK dokonuje zważenia ilości przyjętych odpadów, po czym osobie przekazującej odpady wydaje dokument potwierdzający przyjęcie odpadów. 

 

 • potwierdzenie przyjęcia odpadów - pobierz

 

DLACZEGO PSZOK ? 


PSZOK to specjalnie stworzone miejsce gromadzenia odpadów, gdzie każdy mieszkaniec gminy-miasto Grudziądz może bezpłatnie oddać tzw. odpady problemowe.


W gospodarstwach domowych mogą powstawać następujące grupy odpadów niebezpiecznych:

 

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: urządzenia zawierające freony, sprzęt AGD i RTV, zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
 2. opakowania szklane np. butelki i słoiki bez zawartości, opakowania po dezodorantach itp.;
 3. zużyte baterie, akumulatory;
 4. Zużyte opony (z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej);
 5. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia;
 6. odczynniki fotograficzne;
 7. środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, insektycydy) i opakowania po nich
 8. oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe;
 9. farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 10. detergenty, zawierające substancje niebezpieczne;
 11. smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 12. opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach drukarskich, tonerach;
 13. przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, szczególnie leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 14. odpady problemowe, które nie wiadomo, gdzie przyporządkować.

 


SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  NIEBEZPIECZNYMI

 

Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Należy je gromadzić oddzielnie, ze szczególną uwagą, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczędnej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady te należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. ZADANIA DODATKOWE REALIZOWANE PRZEZ PSZOK na rzecz mieszkańców Grudziądza

 

 • Usługi transportowe do PSZOK przy ul.Składowej 21 w Grudziądzu - kliknij tutaj