W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Odpady Komunalne Grudziądz

Vademecum odpadów

KLASYFIKACJA ODPADÓW: 

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (PDF) - pobierz

 

OGÓLNA KLASYFIKACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH :

20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 

20 02 - Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 03 - Inne odpady komunalne

 

Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą żródło powstawania odpadów . Oznaczenie grupy łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składajacy się z 6 cyfr identyfikuje rodzaj odpadów np. 

 

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

 

 ZASADNICZE GRUPY ODPADÓW:

 

01 - Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 

02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 

03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 

04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 

05 - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 

06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 

07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 

08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 

10 - Odpady z procesów termicznych 

11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 

15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

16 - Odpady nieujęte w innych grupach 

17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

18 - Odpady medyczne i weterynaryjne 

19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie