W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Odpady Komunalne Grudziądz

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1. Czy mogę zamówić większy pojemnik lub drugi bez dodatkowych opłat?

Odpowiedź Tak można zmienić ilość pojemników lub ich wielkość w zależności od potrzeb. Za zmianę nie ponosi się dodatkowych opłat.

Pytanie 2. Czy za zamianę pojemnika na większy lub doposażenie w większą ilość pojemników wiąże się z wyższą opłatą ?

Odpowiedź Właściciel nieruchomości nie ponosi wyższych opłat - opłata jest ryczałtowa i jest niezależna od ilości pojemników.

Pytanie 3. Gdzie można oddać tzw. odpady problemowe i czy trzeba płacić za nie.

Odpowiedź Tzw. odpady problemowe np. budowlane, poremontowe, leki, zużyty sprzęt RTV i AGD można oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ktore są zlokalizowane przy ul. Składowej 21 w Grudziądzu (baza MZK) oraz przy ZGO w miejscowości Zakurzewo. Przekazanie odpadów do PSZOK jest nieodpłatne dla mieszkańców Grudziądza.

Pytanie 4. Kto odbiera odpady komunalne z danej niruchomości?

Odpowiedź Firmy, z którymi gmina - miasto Grudziądz zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu.

Pytanie 5. Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Odpowiedź Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Pytanie 6. Jakie są konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

Odpowiedź W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Pytanie 7. Czy segregowanie odpadów się opłaca?

Odpowiedź Oczywiście - mniej odpadów trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu. Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV i baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych). Segregowanie odpadów to czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci.

Pytanie 8. Jakie nieruchomości obejmuje system gospodarowania odpadami komunalnymi w Grudziądzu?

Odpowiedź System obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości zamieszkałe częściowo, zwane dalej „mieszanymi”. Niezamieszkała część nieruchomości „mieszanych” jest użytkowana np. do prowadzenia działalności gospodarczej i powstają na niej odpady komunalne. Systemem objęte są również Rodzinne Ogrody Działkowe oraz Placówki Oświatowo-Wychowawcze.

Pytanie 9. Kto sprawuje nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi odpadami komunalnymi ?

Odpowiedź Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów sprawuje gmina.

Pytanie 10. Kto wyposaża nieruchomosci w pojemniki na odpady?

Odpowiedź Gmina - miasto Grudziądz realizuje tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorców, którzy zostali wyłonieni w przetargu, oni też wyposażą nieruchomości w określoną ilość pojemników.

Pytanie 11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę, meble, odpady rozbiórkowe itp.?

Odpowiedź Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przekazanie do Punktów Selektywngo Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które funkcjonują przy ul. Składowej 21 w Grudziądzu (baza MZK) oraz przy ZGO w miejscowości Zakurzewo. Do w/w punktów można przekazać tzw. odpady problemowe. Jest także możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.).

Pytanie 12. Kiedy składamy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Odpowiedź Deklaracja jest dokumentem podstawowym w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Składamy ją w przypadku rozpoczęcia zamieszkiwania lub zmiany innych danych np. ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Trzeba w nim również podać informacje, które pozwolą ustalić wysokość opłaty. Niezłożenie deklaracji jest karalne tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. W przypadku niezłożenia deklaracji albo podania nieprawdziwych informacji, Prezydent określi w takim przypadku wysokość opłaty za wywóz odpadów.

Pytanie 13. Skąd mam czerpać informacje o zasadach wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

Odpowiedź Podstawowe zasady dotyczące gospodarki i odbioru odpadów komunalnych znajdują się w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz" - przyjętym przez radę gminy. Ponadto na stronie internetowej www.odpady.grudziadz.pl oraz w aplikacji mobilnej EcoHarmonogram którą to miasto udostępnia nieodpłatnie swoim mieszkańcom gdzie zawarte są informacje na temat całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto szczegółowe informacje możemy uzyskać pod numerami telefonów (56) 4510283, (56) 4510285, (56) 4510335 (56) 4510220.

Pytanie 14. Jaki jest sposób naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Grudziądzu?

Odpowiedź Od dnia 1 maja 2021r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Należy pamiętać, iż Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na każde mieszkańca obowiązek segregacji odpadów.

Pytanie 15. Do którego pojemnika powinniśmy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Odpowiedź Opakowania (kartoniki) po mleku, sokach są to tzw. opakowania wielomateriałowe i należy je wrzucać do pojemnika/worka koloru żółtego przeznaczonego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali.