Odpady Komunalne Grudziądz

AKTUALNOŚCI

A A A

Od 1 lipca zmiana godzin funkcjonowania PSZOK przy ul.Składowej 21

Informujemy, że od 1 lipca 2020r. wydłużony zostanie czas funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Składowej 21. Przyjmowanie odpadów odbywać się będzie w nastepujących dniach i godzinach: w poniedziałek od godz. 10.00. do 20.00. od wtorku do piątku od godz. 7.00. do godz. 18.00. w sobotę od godz. 8.00. do godz. 14.00.

więcej

Od maja ponownie zaczną działać punkty mobilne zbiórki sprzętu elektycznego i elektronicznego

Informujemy, że od maja 2020r. ponownie zaczną działać punkty mobilne zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Harmonogram dostępny jest w zakładce "Inne punkty selektywnej zbiórki" na stronie www.odpady.grudziadz.pl - pod adresem: http://odpady.grudziadz.pl/contents/content/29/156 Wszelkie informacje dotyczące w/w punktów i harmonogramów oraz systemu gospodarki odpadami komunlnymi w Grudziądzu są także dostępne w aplikacji mobilnej "Ecoharmonogram".

więcej

Od soboty ponownie otwarty PSZOK przy ul. Składowej 21

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na prośby mieszkańców, od najbliższej soboty 25 kwietnia ponownie będzie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Składowej 21. Decyzja ta ma umożliwić mieszkańcom wywiezienie wielkogabarytowych odpadów jeszcze przed weekendem majowym. Pracownicy PSZOK będą wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obsługa odbywać się będzie przy ograniczonym kontakcie z mieszkańcami. Będą przyjmowani pojedynczo, na miejscu będzie zapewniony płyn do dezynfekcji. Osoby, które są skierowane do kwarantanny lub zakażone COVID-19 nie mogą wchodzić do PSZOKu. Prosimy mieszkańców o przestrzeganie zaleceń sanitarnych oraz odpowiednie zabezpieczenie w maseczkę. Przypominamy, że do PSZOK można wywozić wyłącznie odpady wytworzone przez mieszkańców miasta w mieszkaniach na terenie Grudziądza. Mieszkaniec może bezpłatnie oddać tzw. odpady problemowe. W gospodarstwach domowych mogą powstawać następujące grupy odpadów niebezpiecznych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: – urządzenia zawierające freony, – sprzęt AGD i RTV, – zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki); opakowania szklane np. butelki, czyste słoiki, opakowania po dezodorantach itp.; zużyte baterie, akumulatory; rozpuszczalniki, kwasy, alkalia; odczynniki fotograficzne; środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, insektycydy) i opakowania po nich; oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe; farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich; detergenty, zawierające substancje niebezpieczne; smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich; opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach drukarskich, tonerach; przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, szczególnie leki cytotoksyczne i cytostatyczne; odpady problemowe, które nie wiadomo, gdzie przyporządkować; Często odpady te nie mogą być składowane wraz z innymi odpadami. Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Należy je gromadzić oddzielnie, ze szczególną uwagą, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczędnej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady te (niebezpieczne) można będzie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych. Biuro Prasowe i Medialne

więcej

Sposób gromadzenia odpadów w pojemnikach przeznaczonych do odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji odpadów)

Specyficzne odpady komunalne m.in. mięso, ryby, odchody zwierząt domowych, odpady higieniczne należy umieszczać w pojemnikach oznaczonych do odpadów zmieszanych w sposób zapewniający wyizolowanie tych odpadów np. przez umieszczenie w opakowaniach z tworzywa sztucznego (woreczkach).Takie działania, szczególnie w upalne dni spowodują ograniczenie uciążliwości wskazanych odpadów. Przez wyizolowanie tych odpadów zniwelujemy nieprzyjemne zapachy i mogące pojawić się owady. Należy również pamiętać o zamykaniu pojemników.

więcej

Postępowanie z odpadami w czasie epidemii

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w związku z koronawirusem SARS-Co-V-2 i chorobą COVID-19 odpady wytwarzane przez osoby zdrowe w życiu codziennym typu maseczki, rękawiczki, środki ochronne itp. wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Pozostałe odpady podlegają segregacji na dotychczasowych zasadach.

więcej

Realizacja usługi transportu przez PSZOK w czasie epidemii

Informujemy, że w czasie epidemii usługa transportu odpadów oraz wynajem pojemników lub kontenertów przez PSZOK MZK Sp. z o.o. jest realizowana w ograniczonym zakresie. PSZOK MZK dostarcza i odbiera napełnione kontenery lub inne pojemniki bez styczności z zamawiającym. Wszelkie procedury dotyczące zamówienia i płatności należy realizować drogą elektoniczną na adres pszok@mzk.grudziadz.pl. Druk zamówienia jest dostępny pod adresem http://mzk.grudziadz.pl/download/zamowienie-podstawienia-lub-i-wynajecia-pojemnika-kontenera/. Wszelkie informacje można uzyskać także pod numerami telefonów: 56 45-04-235, 695-594-308 lub na stronie internetowej http://mzk.grudziadz.pl/artykuly/pszok/#uslugi.

więcej

Od 1 kwietnia zmiana odbiorcy odpadów w sektorze nr 2

Informujemy, że w sektorze nr 2 w części zamieszkałej nastąpi zmiana odbiorcy odpadów. Od 1 kwietnia do 31 maja 2020r. osiedle Kawalerii Polskiej, Lotnisko i okolice będzie obsługiwał przedsiębiorca - MWIO Sp. z o.o.  W związku z powyższym obecnie realizowana jest wymiana pojemników. Dotychczasowy operator firma ALBA S.A. w przyszłym tygodniu zabierze swoje pojemniki. W chwili obecnej harmonogram jest dostępny na stronie www.odpady.grudziadz.pl - adres http://odpady.grudziadz.pl/contents/content/30/60 oraz w aplikacji ECOHARMONOGRAM.

więcej

odbiór odpadów od 1 kwietnia 2020r.

Informujemy, że odbiór odpadów od 1 kwietnia do końca roku 2020 będzie realizowany przez dotychczasowe firmy, za wyjątkiem części zamieszkałej sektora nr 2 tj. osiedle Kawalerii Polskiej, Lotnisko i okolice. Od 1 kwietnia do 31 maja 2020r. w/w część sektora nr 2 będzie obsługiwała spółka MWiO. Harmonogramy odbioru odpadów na cały rok dla sektorów 1,3,4 i 5 są już dostępne na stronie internetowej www.odpady.grudziadz.pl w zakładce "Harmonogramy" oraz w aplikacji mobilnej ECOHARMONOGRAM. Dla sektora nr 2 harmonogram będzie udostępniony w najbliższych dniach. Prosimy w aplikacji moblinej włączyć "aktualizuj harmonogram".

więcej

ZAMKNIĘTE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DO ODWOŁANIA I BRAK ZBIERANIA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NA OSIEDLACH

Informujemy, że w chwili obecnej aż do odwołania zamknięte są dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz nie jest realizowana usługa zbierania zużytego sprzętu elektrycznego na osiedlach. Zmiany podyktowane są zagrożeniem Koronawirusem. Prosimy o przejściowe ograniczenie wytwarzania odpadów, które powinny trafić do PSZOKów lub gromadzenie i magazynowanie ich na nieruchomościach. O terminie powrotu do świadczenia usług w tym zakresie powiadomimy na naszej stronie internetowej.

więcej

Zasady składania deklaracji

W związku ze zmianą przepisów informujemy o zmianach w przypadku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  2.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  4. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X