W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Odpady Komunalne Grudziądz

Dodatkowe obowiązki nałożone na gminę

      

 • Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

 

 • ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie będzie obejmować przynajmniej następujące frakcje materiałów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji;

 

 • tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy;

 

 • podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

 

 • nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań powierzonych przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w tym nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi,w celu aktualizacji i weryfikacji rynku gospodarki odpadami komunalnymi oraz możliwości technicznych i organizacyjnych gminy, w tym: 

 • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,
 • potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • kosztów poniesionych za odbieranie, odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów,
 • liczby właścicieli nieruchomości nieobjętych systemem gospodarowania odpadami  komunalnymi, w imieniu których gmina powinna podjąć działania zastępcze,
 • ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
 • ilości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy.